Inici >> Serveis >> Formació

"com formem"

al teu equip

Introducció a un Single Sign-On

Duració del curs  |  2 hores

Introducció als conceptes principals d'un Single Sign-On, escenaris típics i descripció de protocols PAPI i SAML 2.

Prerrequisits: Cap

Perfil del públic: Tècnic

Integració a l'adAS amb aplicacions en PHP, Java, .NET i Apache 2

Duració del curs  |  4 hores

Anàlisi de les diferents tecnologies disponibles per a integrar aplicacions PHP, Java, .NET i Apache2, així com la posterior configuració en l'adAS.

Prerrequisits: Conèixer conceptes principals de SSO

Perfil del públic: Tècnic

Administració de l'adAS

Duració del curs  |  2 hores

Mòdul per a aprendre com administrar un SSO amb l'eina d'administració de l'adAS.

Prerrequisits: Conèixer conceptes principals de SSO

Perfil del públic: Tècnic

Aprenent PAPI

Duració del curs  |  1 dia

Aquest curs ofereix la possibilitat d'apendre la arquitectura de PAPI i el desplegament d'una instalació PAPI, abarcant els diferents casos típics a l'hora de configurar els seus components: AuthServer, PoA/GPoa, icGPoA. A més, es donarà una repassada al protocol de PAPI, per a facilitar així la resolució de problemes.

Prerrequisits: Conèixer el funcionament de tecnologies web

Perfil del públic: Tècnic

SAML 2, l'estàndard de la industria

Duració del curs  |  1 dia

SAML es a dia d'avui la tecnologia més utilitzada als entorns empresarials a l'hora d'intercomunicar els diferents elements d'una federació d'identitat digital. En aquest curs s'aprofundirà en el protocol, observant les diferències entre SAML 2 i SAML 1.1.

Prerrequisitos: Conèixer el funcionament de tecnologies web

Perfil del público: Tècnic

Identitat digital en serveis web

Duració del curs  |  1 dia

Aquest curs tractarà la identitat digital en serveis web utilitzant la especificació de Web Services Security (WS-Security) i WS-Trust, a on s'explicarà en més profunditat els token de seguretat més importants, com els basats en usuari-clau, certificats digitals o assercions SAML.

Prerrequisits: Conèixer funcionament de tecnologies web

Perfil del públic: Tècnic

Autenticació i autorització en Web 2.0

Duració del curs  |  1 dia

Anàlisi de les tecnologies OpenID i OAuth, per a poder discernir els casos d'utilització i implementació en aplicacions web.


Prerrequisits: Conèixer funcionament de tecnologies web

Perfil del públic: Tècnic