Inici >> Què és l'adAS >> Aplicacions

"qué podem integrar"

Multitut d'aplicacions

L'adAS permet integrar al teu Single Sign-On un gran número d'aplicacions de diversa índole. La integració es realizarà independentement de les tecnologies d'implementació que hi hagi i de l'entorn de desplegament al que pertanyin, ja sigui entorns propietaris o lliures.

Aplicacions compatibles amb l'adAS

  1. Gestors de contingut
  2. Ensenyament Virtual
  3. Correu electrònic
  4. Software Colaboratiu
  5. Gestió Universitària
  6. Repositoris
  7. Administració Electrònica
  8. Altres aplicacions

No has trobat la teva aplicació aquí?

A més d'aquestes aplicacions, l'adAS és compatible amb qualsevol recurs que estigui desenvolupat sota qualsevol de les següents tecnologies:

Per a integrar aquestes aplicacions, l'adAS es basa en diferents estàndards d'interoperabilitat, com Shibboleth, SAML, PAPI, OpenSSO i CAS. Si alguna d'aquestes aplicacions no es troben en a les englobades al quadre superior, però és compatible amb aquests estàndards, també serà possible integrar-la amb l'adAS.

Si necesites que l'adAS s'integri amb una altre aplicació o tecnologia, posa't en contacte amb nosaltres.