Inici >> Més >> Roadmap

"roadmap de l'adAS"

passat, present i futur

El roadmap de l'adAS ofereix no solament un visió global de les noves funcionalitats que s'inclouran a curt i llarg termini, sinó també la situació pel que fa a les diferents versions ja publicades

Roadmap de l'adAS

En aquesta pàgina es poden consultar les diferents versions publicades i en desenvolupament de l'adAS.

Versionat

Les versions publicades de l'adAS segueixen la següent norma de versionat:

MAJOR.MINOR.SUBRELEASE[HOTFIX]

L'ús de HOTFIX és opcional i correspon a una actualització de la versió indicada per MAJOR.MINOR.SUBRELEASE corregint un conjunt de bugs detectats. El valor no serà numèric sinó que correspondrà a una lletra entre l'a i la z.

Versions actuals

adAS 1.7.0
Data de publicació 27/03/2017
Última revisió publicada adAS-1.7.0k (08/11/2019)
Data fi de suport 27/01/2021
+ informació

Versions en desenvolupament

adAS 1.8.0
Data prevista de publicació: juliol 2020
+ informació

adAS 1.8.1
Data prevista de publicació: octubre 2020
+ informació

Versions de l'adAS sense suport

Aquelles organitzacions que estiguin utilitzant una versió de l'adAS sense suport, se'ls recomana encaridament que actualitzin el desplegament, ja que si tenen algun error no es publicaran noves revisions.

Les següents versions ja compten amb manteniment:

Versió Publicació Fi suport
1.6.0 16 de Febrer de 2015 1 de Juny de 2018
1.5.1 10 de Setembre de 2013 9 de Setembre de 2016
1.5.0 11 de Gener de 2013 10 de Gener de 2016
1.4.0 23 de Maig de 2012 22 de Maig de 2014
1.3.0 5 d'Octubre de 2011 4 d'Octubre de 2013
1.2.0 27 de Juliol de 2011 26 de Juliol de 2013
1.1.0 28 d'Abril de 2011 27 d'Abril de 2014
1.0.0 3 de Gener de 2011 2 de Gener de 2013